Сертифікат енергетичної ефективності будівлі

Сертифікат енергетичної ефективності будівлі (енергопаспорт) — документ встановленої форми, в якому визначено клас енергетичної ефективності будівлі та/або її відокремлених частин, рекомендації щодо його підвищення, а також інші відомості щодо будівлі та/або її відокремлених частин, енергетичну ефективність яких сертифіковано;

Сертифікаті енергетичної ефективності будівлі виготовляється після проведення енергоаудиту та виконання необхідних розрахунків.

У сертифікаті енергетичної ефективності будівлі зазначаються:
 1. адреса (місцезнаходження) будівлі та/або її відокремленої частини;
 2. клас енергетичної ефективності будівлі та/або її відокремленої частини, визначений виконавцем робіт (надавачем послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель відповідно до методики, зазначеної у частині першій статті 5 цього Закону;
 3. відомості про тип, функціональне призначення та конструкцію будівлі та/або її відокремленої частини, кількість поверхів, об’єм та загальну площу;
 4. мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівлі та/або її відокремленої частини, що стосуються будівель такого класу;
 5. фактичні показники енергетичної ефективності будівлі;
 6. рекомендації щодо підвищення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівлі та/або її відокремленої частини, які враховують місцеві кліматичні умови, є технічно та економічно обґрунтованими та в яких зазначаються дії, які необхідно здійснити для реалізації таких рекомендацій на практиці;
 7. серія та номер кваліфікаційного атестата виконавця робіт (надавача послуг), який склав сертифікат енергетичної ефективності будівлі;
 8. інформація щодо викидів двоокису вуглецю;
 9. інформація щодо місця отримання більш детальної інформації про відомості, зазначені у сертифікаті, включаючи рекомендації щодо підвищення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівель та/або їх відокремлених частин.
Строк дії сертифіката енергетичної ефективності будівлі становить 10 років.

Після прийняття закону про енергетичну ефективність будівель, сертифікація енергетичної ефективності будівель буде обов’язковою для:

 • об’єктів будівництва;
 • будівель та відокремлених частин будівель, які продаються або передаються в найм (оренду) на строк не менше одного року;
 • будівель, в яких у приміщеннях загальною опалюваною площею більше 250 квадратних метрів розташовані державні органи та які часто відвідуються громадянами з метою здійснення ними права на звернення та на отримання адміністративних послуг відповідно до законодавства;
 • отримання державної підтримки здійснення заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель (крім випадків, коли такі заходи здійснюються фізичними особами, які не є суб’єктами господарювання).
Сертифікат енергетичної ефективності будівлі

Новини по запиту "Сертифікат енергетичної ефективності будівлі"