Енергоаудит

Енергоаудит або енергетичне обстеження будинку - це процедура, за допомогою якої можна з'ясувати, як використовується енергія в будинку, які існують способи для її економії та як можна зменшити споживання енергії будинком, в якому проводився енергоаудит.

Для чого потрібен енергоаудит і що він дає? 
Енергоаудит дає огляд технічного стану будівлі та огляд втрат енергії цією будівлею. У процесі енергоаудиту можна виявити пріоритетні роботи з реновації будинку та зробити розрахунки по їх окупності. В цілому, енергоаудит можна розглядати як частину експертизи будинку, метою якої є з'ясувати технічний стан будинку та ефективність споживання будинком енергії. 

Потім на підставі звіту з енергоаудиту можна скласти записку про енергетичну ефективність будівлі, виписати енергетичний сертифікат або присвоїти будинку відповідний клас енергоспоживання. 

Результат енергоаудиту - це складений перелік заходів та засобів для досягнення економії енергії. Прийнявши ці заходи, можна як значно знизити витрати на споживання будинком енергії, так і зменшити інші статті витрат. 

Енергоаудит будівлі повинен включати в себе наступні дані: 

dom.gif- Проведення тесту на герметичність огороджувальних конструкцій
- Дослідження втрат тепла в системах водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції та кондиціонування; 
- Дослідження втрат тепла через елементи конструкції будівлі; 
- Дослідження систем електропостачання та автоматики. 

Енергоаудит зазвичай включає проведення термографії будинку. Мета термофотографування будинку - виявити витоки тепла і перевірити якість стиків панелей, вікон і т.п. За допомогою термокамери (тепловізора) можна також виявити мости холоду всередині стін. Якщо в будинку холодно, а рахунки за тепло великі, тоді при складанні плану реновації будівлі доцільно зробити термоекспертизу його зовнішніх конструкцій. 
Енергоаудит