Громадські слухання та обговорення Плану дій сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР)

Дата: 12.02.2016
Місце: Тернопіль. Український Народний Дім Перемога, вул. Т. Шевченка, 27
Телефон: 097 606 0900
Cайт: http://goo.gl/forms/XqlDD1g2jr

12 лютого в Українському Домі «Перемога» в рамках проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» (Проект USAID) відбудуться громадські слухання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку м. Тернополя (ПДСЕР) на 2016-2020 роки. 

На громадських слуханнях буде представлена оновлена та доповнена версія ПДСЕР для обговорення. Адже важливим фактором зменшення обсягу енергоспоживання в місті та забезпечення подальшого раціонального використання енергетичних ресурсів є зміна свідомості мешканців..

ПДСЕР – це стратегічний документ для забезпечення сталого розвитку міст різних країн світу, що передбачений Європейською ініціативою «Угода мерів» (до якої місто Тернопіль приєдналося 6 липня 2012 року). Документ розробляють та впроваджують для вирішення сучасних глобальних екологічних та енергетичних проблем (парниковий ефект і пов’язані з ним негативні зміни клімату, вичерпність викопних енергоресурсів тощо). Учасники «Угоди мерів» добровільно зобов’язуються підвищувати енергоефективність та нарощувати використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії на своїх територіях, а отже – скорочувати споживання традиційних видів палива та зменшувати викиди вуглекислого газу (СО2) у навколишнє середовище щонайменше на 20%.

За ПДСЕР м. Тернополя у 2020 році планується досягнути скорочення викидів СО2 на 22,15%, зменшити споживання основних видів енергетичних ресурсів на 339 698,38 МВт•год/рік та довести використання відновлюваних джерел енергії до 94 025,67 МВт•год/рік. 

Проведена оцінка готовності організаційно-управлінської структури Тернопільської міської ради до впровадження та моніторингу стану виконання ПДСЕР, ефективності роботи системи енергетичного менеджменту у місті. Надані пропозиції щодо удосконалення системи енергетичного менеджменту в м. Тернополі.

У ПДСЕР м. Тернополя запропоновано 36 енергоефективних проектів у секторах: громадські та житлові будівлі, міське вуличне освітлення, транспорт, комунальні підприємства тощо. Запланований обсяг коштів, які необхідно скерувати на реалізацію енергоефективних проектів у обраних секторах, становить понад 2,586 млрд грн. Очікувана економія енергії від запланованих енергоефективних проектів – 679396,79 МВт•год/рік.


Щотижнева
e-mail розсилка